Interpretacje

Poezja jest szczególną formą sztuki, wymaga zatrzymania się i pewnej dozy skupienia, potrzebnej do zrozumienia zamiarów autora. Poezja to ciekawość, zarówno samego poety jak czytelnika jego wierszy. To intrygująca gra na strunach wzruszenia. Celem mojego pisania jest granie na strunach wyobraźni czytelnika i próba dotarcia do jego uśpionych emocji aby go wzruszyć, oczarować i oderwać od codziennych problemów.


Waldemar Kostrzębski - Oswobodzenie, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Missa pro defunctis, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Uprowadzenie, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Paradygmat, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Nastała jesień, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Rozmowa z nieobecnym, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Dzień dobry, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Na znak pokuty, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Wpisany w pejzaż, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Ostatni joint, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Błękitny spacer, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Ogród mojej młodości, recytuje autor
Waldemar Kostrzębski - Splecione dłonie, recytuje Bogdan Dmowski
Waldemar Kostrzębski - Rusałka pawik, recytuje Bogdan Dmowski
Waldemar Kostrzębski - Tylko we dwoje, recytuje Grzegorz Nurkowski
Waldemar Kostrzębski - Moja wiosna, recytuje Grzegorz Nurkowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz